E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Procedura nadměrného deficitu

(Excessive Deficit Procedure)

Ustanovení Smlouvy sloužící k tomu, aby jednotlivé členské země HMU nedosahovaly nezodpovědně vysokých úrovní veřejné zadluženosti, které by mohly vést k inflačním tlakům v celé eurozóně (článek 104c). Stanovuje referenční hodnotu 3 % HDP pro roční deficit členské země a 60 % HDP pro celkový nevyrovnaný vládní dluh. Komise monitoruje rozpočtové pozice na základě dat předkládaných členskými zeměmi dvakrát do roka (před 1. březnem a 1. zářím).

Další pojmy