Pro forma faktura

(Pro forma invoice)

Předběžná faktura vydaná vývozcem před prodejem nebo zasláním zboží, informující kupujícího o ceně, druhu a množství zboží, které má být zasláno, a o dalších důležitých specifikacích (hmotnosti, rozměru apod.). Pro forma faktura nefunguje jen jako smluvní nabídka (která může být akceptována zasláním objednávky kupujícím), nýbrž bývá vzorem faktury, která je nakonec použita při vlastní transakci, tj. kupující nemůže být překvapen ohledně zboží nebo jeho ceny. Dovozci mohou pro forma fakturu potřebovat k vyřízení žádosti o dovozní licenci nebo o výměnu peněz. V případě akreditivu je pro forma faktura často používána k informování dovozce o velikosti částky, na niž má být vystaven (otevřen) akreditiv.

Další pojmy