Přizpůsobitelná sazba

(Adjustable rate)

Používá se zejména u konvertibilních cenných papírů. Vyjadřuje periodické přizpůsobování úrokové sazby nebo dividend obvyklé standardní tržní sazbě, která nepodléhá kontrole banky či spořitelní instituce, jako např. státních dluhopisů a poukázek. Takové emise mají zpravidla stanoveny dolní a horní limity, nazývané cap resp. collar, které toto přizpůsobování omezují.

Další pojmy