E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Přístavní warrant (list)

(Dock warrant)

Certifikát vydaný řediteli přístavu nebo skladní společnosti dokládající, že mají v držení určité zboží, které u nich bylo vyloženo přepravcem pro příjemce, jemuž je určeno.

Další pojmy