Přístavní warrant (list)

(Dock warrant)

Certifikát vydaný řediteli přístavu nebo skladní společnosti dokládající, že mají v držení určité zboží, které u nich bylo vyloženo přepravcem pro příjemce, jemuž je určeno.

Další pojmy