Přisouzený úrok

(Imputed interest)

Odhadnutá výše úroku k zaplacení, třebaže ve skutečnosti nebyl žádný úrok placen.

Další pojmy