ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Přírůstek cash flow (peněžního toku)

(Incremental cash flow)

Čistý příliv a odliv hotovostních zdrojů

Další pojmy