Přírůstek cash flow (peněžního toku)

(Incremental cash flow)

Čistý příliv a odliv hotovostních zdrojů

Další pojmy