Případný (podmíněný) závazek

(Contingent liability)

Potenciální závazek, který se stane skutečným v okamžiku vzniku určité skutečnosti, od níž je odvozen.

Další pojmy