Případný (podmíněný) úrok

(Contingent interest)

Úrok, obvykle z majetku, který vznikne jen v situaci, že nastane určitá událost.

Další pojmy