Případný (podmíněný) příkaz

(Contingent order)

Příkaz k uskutečnění operace s cenným papírem, jehož provedení záleží na uskutečnění jiného příkazu či události.

Další pojmy