Priority check-out, služba

(Priority Check-out Service)

Služba kartové asociace pro hotely a provozovatele výletních plaveb, která umožňuje držiteli karty svolit k použití své karty k úhradě všech jeho závazků obchodní společnosti, ať již zná nebo nezná celkovou částku. Svolení vyjádří podpisem vyplněné dohody o Priority Check-out.

Další pojmy