Prioritní dluh

(Senior debt)

Dluh, který musí být v případě bankrotu plně splacen před tím, než jsou prováděny další platby.

Další pojmy