E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Prioritní akcie

(Preferred stock)

Druh akcie, z níž jsou placeny dividendy v určené výši, který má přednost před běžnými kmenovými akciemi při výplatě dividend a likvidačního zůstatku aktiv. Z tohoto důvodu prioritní akcie obvykle nemá hlasovací práva.

Další pojmy