Přímý výdaj

(Directive overhead)

Výdaj, který se vztahuje k výrobě určitého zboží a lze ho k ní přímo přiřadit.

Další pojmy