Přímý konosament

(Straight bill of lading)

Nepřevoditelný konosament, podle něhož je zboží doručeno přímo určenému příjemci.

Další pojmy