Přímka (linie) kapitálového trhu

(Capital market line)

Přímka určená kombinací bezrizikového aktiva a tržního portfolia. Vyjadřuje rizikovou prémii, kterou investor dostává za nesení dodatečného rizika.

Další pojmy