Přímé zajištění

(Direct hedge)

Situace, kdy zajišťovatel přímo vlastní komoditu určenou k dodání dle futures kontraktu.

Další pojmy