Přímé umístění

(Direct placement)

Přímý prodej cenných papírů jednomu nebo několika profesionálním investorům.

Další pojmy