Přímé (jednicové) náklady

(Direct cost)

1. Náklady produkce v peněžním vyjádření. Náklady, které lze přímo přiřadit k jednomu nebo více výrobkům.2. Náklady, které jsou plně přiřaditelné a zúčtovatelné k určité nákladové položce.

Další pojmy