Přímé dluhopisy

(Straight bonds)

Dluhopis bez zvláštních vlastností, s kuponem pravidelně placeným držitelům a s platbou jistiny v den splatnosti. Tyto typy dluhopisů nedávají právo nebo opci na konverzi do jakékoli jiné formy podílu, akcie nebo dluhopisu nebo prodloužení splatnosti.

Další pojmy