Přímé bankovnictví

(Direct Banking; Electronic Banking)

Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce. Další používaná označení: Elektronické bankovnictví.

Další pojmy