ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Primární zisk na (běžnou) akcii

(Primary earnings per (common) share)

Zisk připadající na běžné akcie, vydělený počtem vydaných běžných akcií.

Další pojmy