Primární zisk na (běžnou) akcii

(Primary earnings per (common) share)

Zisk připadající na běžné akcie, vydělený počtem vydaných běžných akcií.

Další pojmy