Primární trh

(Primary market)

Proces syndikace a vydávání nové emise. Primární investoři mají často možnost nákupu cenného papíru s diskontem z její tržní ceny.

Další pojmy