Přímá režie

(Direct overhead)

Část režijních nákladů přičleněná výrobě prostřednictvím standardního faktoru zvaného přirážková sazba.

Další pojmy