Přímá daň

(Direct tax)

Daň uvalená na daňového poplatníka na rozdíl od daně uvalené na zboží nebo služby.

Další pojmy