ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Příkaz při uzavření trhu

(Market on close order)

Příkaz k nákupu nebo prodeji akcie či termínového, resp. opčního kontraktu, který má být vypořádán za nejlepší cenu co nejblíže k okamžiku ukončení denního obchodování.

Další pojmy