Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Příkaz při uzavření trhu

(Market on close order)

Příkaz k nákupu nebo prodeji akcie či termínového, resp. opčního kontraktu, který má být vypořádán za nejlepší cenu co nejblíže k okamžiku ukončení denního obchodování.

Další pojmy