Příkaz přenechaný k volnému uvážení

(Discretionary order)

Příkaz k nákupu určité akcie, dluhopisu nebo jiného cenného papíru, který dává makléřovi právo rozhodnout se, kdy tento příkaz provede a za jakou cenu.

Další pojmy