Příkaz k zastavení plateb

(Stop payment)

Příkaz vydaný držitelem účtu, nařizující bance odmítnout proplacení jednoho nebo více šeků, které klient vystavil.

Další pojmy