Příkaz k inkasu 

(Collection Order)

Pokyn příjemce, aby banka zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet. K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu). Další používaná označení: Platební příkaz k inkasu; Příkaz k provedení inkasa; Inkaso;

Další pojmy