Příjmový (důchodový) fond

(Income fund)

Vzájemný fond, jehož cílem je dávat stabilní běžný příjem prostřednictvím investování do cenných papírů nesoucích úrok nebo dividendu.

Další pojmy