Příjmové dluhopisy

(Revenue bonds)

Dluhopisy s úrokem spláceným ze specifického zdroje příjmu.

Další pojmy