Příjmové anticipační listy

(Revenue Anticipation Notes)

Cenné papíry emitované při očekávání budoucího příjmu.

Další pojmy