Příjmová obligace

(Income bond)

Závazek, u něhož je hrazení úroků odvozeno od dostatečné výše každoročního zisku.

Další pojmy