Příjemce platby (remitent)

(Payee)

Strana, která je uvedena na šeku nebo směnce a které má být propláceno.

Další pojmy