Příjem před zdaněním

(Income Before Tax)

Příjem snížený o daňové odpočty, ale před odečtením daně.

Další pojmy