ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Přídělová zpráva

(Allotment letter)

Oznámení uchazeči o nákup akcií společnosti, že se mu podařilo úpisem získat určitý počet akcií. Přídělová zpráva rovněž informuje o povinnostech plynoucích z úpisu, včetně doby, do které je třeba za akcie zaplatit. Zpráva umožňuje příslušné osobě, aby se vzdala nároku na koupi akcií, případně aby svůj nárok prodala někomu jinému.

Další pojmy