Přidaná hodnota

(Value added)

Finanční ukazatel, který lze definovat jako rozdíl mezi čistým provozním ziskem a kapitálovými náklady.

Další pojmy