Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Převzetí dluhu

(Assumption of debt)

Akt převzetí odpovědnosti za závazky jiné strany, obvykle prostřednictvím dohody o převzetí.

Další pojmy