Převzetí dluhu

(Assumption of debt)

Akt převzetí odpovědnosti za závazky jiné strany, obvykle prostřednictvím dohody o převzetí.

Další pojmy