Převodní dokument (smlouva)

(Transfer deed)

Instrument převádějící vlastnictví cenných papírů z jedné osoby na druhou; akciový převodní list.

Další pojmy