ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Převoditelný instrument

(Negotiable instrument)

Bezpodmínečný příkaz snadno převoditelný na jinou stranu. Majetek přiřazený k instrumentu a přecházející pouhým předáním nebo indosamentem a předáním. Nabyvatel získává absolutní právní titul. Nemusí být vystaveno žádné upozornění osobě zavázané v instrumentu. Příkladem jsou bankovky, obligace na majitele, pokladniční poukázky, směnky a šeky.

Další pojmy