Převoditelný

(Negotiable)

Položka se nazývá převoditelná, jestliže její právní titul může být právně převeden z jedné strany na jinou.

Další pojmy