Převoditelnost

(Negotiability)

Charakteristika určitých finančních instrumentů, které mohou být převedeny z jedné strany na druhou.

Další pojmy