ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Převod životního pojištění

(Assignment of life policy)

Převod práva na plnění ze životního pojištění z postupitele na postupníka. Převod musí být proveden v písemné formě u pojišťovny, která ho musí rovněž písemně uznat.

Další pojmy