Převod životního pojištění

(Assignment of life policy)

Převod práva na plnění ze životního pojištění z postupitele na postupníka. Převod musí být proveden v písemné formě u pojišťovny, která ho musí rovněž písemně uznat.

Další pojmy