ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Přeshraniční transakce

(Cross-border transaction)

Transakce, u níž sídlí obchodník v jedné zemi a vydavatel karty v jiné zemi. Viz také Domácí transakce / Domestic transaction, Inter-regional and Intra-regional.

Další pojmy