ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Přeprodaný

(Oversold)

Cenný papír nebo trh, jehož ceny jsou považovány za příliš nízké vzhledem k jeho fundamentálním charakteristikám, a očekává se tudíž jeho růst.

Další pojmy