Přepravné placeno do

(Carriage Paid To)

Znamená, že prodávající hradí přepravné za zboží až do místa určení. Riziko ztráty nebo poškození zboží včetně dodatečných nákladů, které vzniknou poté, co bylo zboží předáno dopravci, je přesunuto z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží do opatrování přepravcem. Doložka CPT vyžaduje, aby prodávající odbavil zboží pro export. Tato doložka může být použita pro jakýkoli druh dopravy včetně kombinované.

Další pojmy