Přepravné placeno

(Freight paid)

Poznámka orazítkovaná, psaná nebo tištěná na líci konosamentu, která signalizuje, že bylo zaplaceno přepravné.

Další pojmy