Přepravné a pojištění placeno

(Carriage and Insurance Paid)

Znamená, že prodávající má stejné povinnosti jako podle CPT, je však navíc povinen sjednat dopravní pojištění proti riziku ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Prodávající uzavírá pojistnou smlouvu a platí pojistné. Kupující by měl mít na zřeteli, že podle CIP má prodávající povinnost zařídit pojištění jen s minimálním krytím. Doložka CIP vyžaduje, aby prodávající odbavil zboží pro export. Tato doložka může být použita pro jakýkoli druh dopravy včetně kombinované.

Další pojmy