Přepážková (mimoburzovní) opce

(Over-the-counter option)

Opční kontrakty, které nejsou obchodovány na burze. Nejedná se o standardizované kontrakty, ale jsou šity na míru, umožňují větší flexibilitu, ale vytváří i dodatečná rizika. Absence jakéhokoli sekundárního trhu pro tyto speciálně dělané instrumenty může způsobit likviditní problémy.

Další pojmy