ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Přeobchodování

(Overtrading)

Přílišná závislost podniku na krátkodobých úvěrech při financování jeho operací. Přeobchodování je patrné zejména u rychle rostoucích podniků, které jsou ve zpoždění se splácením věřitelům a které maximálně využívají možných přečerpání povolených bankou. Takovéto společnosti potřebují finanční injekci dlouhodobého dluhového nebo majetkového kapitálu. Alternativně by měly snížit rozsah operací, které provádějí.

Další pojmy