Prémiové nájezdy

(Premium raids)

Nečekaný pokus o získání určitého podílu firemních akcií prostřednictvím nabídky držitelům akcií k odkupu jejich podílů za vyšší než tržní cenu.

Další pojmy